May 17, 2010

RTS-OkO-Nos (Manifest)

Blog nastaje kao odgovor na gušenje rečima. Inhibiranost je prevelika da bi se ugušila. U cilju lakšeg disanja i mirnijeg sna. Jedini odgovor, ma kako on bio tumačen nije, oponiranje, egzibicionizam, egocentrizam, već subjektivno (jer vas nećemo lagati da težimo ka objektivnom) analiziranje i sintetiziranje realnog stanja. Kroz etape programskih šema, programske blokove i sveukupne trendove pozicioniranja najuticajnije radijsko-televizijske kuće u Srbiji.Želja nam je da izložimo gledište na stvari iz perspektive koja im daleko više odgovara, jer smatramo da je prestala era u kojoj komukacija ima primarnu ulogu koju bi trebala da ima. Smatramo da javni servis ne može jedini da drži poziciju uređivačkog tela. Autonomnost i neutralnost su floskule kojima se maše kada se poziva na uređivačko-režiserska prava RTS-a.


Smatramo da je "politika" RTS-a tvrdokorna i nazadna; i da shodno tome ne doprinosi unapređenju programa, a samim tim ni društva. Pogledi koji su ograničeni svojim (ne)delanjem ograničavaju i izvrsne pojedince na samom RTS-u. Ideja funkcionisanja po "open source" principu je ideal.


Transformacija kojom čelni u RTS-u misle da se on prolagodio potrebama i vremenu daleko je od završene, a bojazan da olako može da se sklizne sa puta, realna je.


Da li ćemo biti saslušani nebitno je, ono što je bitno je da ćemo biti prisutni


mi, neumorni prsti pred tastaturom koja čini RTS-OkO-Nos.

No comments:

Post a Comment